DIGITÁLNI RODIČIA

Vyštudovala Masmediálnu fakultu UCM v Trnave, pracovala ako šéfredaktorka, odborná redaktorka či marketingová špecialistka. Je riaditeľkou digitálnej a eventovej agentúry PS:Sunrise v Košiciach. Niekoľko rokov sa venuje prednášaniu a redakčnej činnosti o mediálnej výchove v digitálnom svete.

Next post