DIGITÁLNI RODIČIA

je platforma podobná nástrojom ako Skype, Google Meet či Microsoft Teams. Slúži na online videohovory, stretnutia a konferencie uskutočňované prostredníctvom internetu.

Previous post
Next post