DIGITÁLNI RODIČIA

je výraz, ktorý sa často používa v textovej a online komunikácii na vyjadrenie smiechu alebo veselosti. Je to skratka anglického slova “heehee” alebo “hehe”.

Previous post
Next post