DIGITÁLNI RODIČIA

označuje malú aplikáciu alebo prvok rozhrania, ktorá umožňuje používateľovi vykonávať funkciu alebo pristupovať k službe. Widgety poskytujú rýchly a jednoduchý prístup k určitým funkcionalitám, informáciám alebo interakciám, pričom sú zobrazené priamo na domovskej obrazovke alebo v rámci aplikácií.

Previous post
Next post