DIGITÁLNI RODIČIA

webová stránka – pomocou nej sú zobrazené informácie na internete. Tvoria ju prvky, ako sú odkazy, text, obrázky, tlačidlá alebo videá.

Previous post
Next post