DIGITÁLNI RODIČIA

je spôsob, ako logicky oddeliť zariadenia v sieti, takže môžu komunikovať ako keby boli na samostatnej sieti. To umožňuje izolovať a zabezpečiť dôležité siete.

Previous post
Next post