DIGITÁLNI RODIČIA

je slangový výraz, ktorý sa používa na akciu, keď niekto skúma alebo hodnotí náladu, atmosféru alebo energiu v danom okamihu.

Previous post
Next post