DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „Uniform Resource Locator” – predstavuje jednotnú adresu zdroja, každá je unikátna a definuje presné umiestnenie súboru na internete. Môže ísť o webovú stránku, ale aj dokumenty, obrázky či videá.

Previous post
Next post