DIGITÁLNI RODIČIA

z angl. Too Long; Didn’t Read – skratka pre “príliš dlhé, nečítal som”. Používa sa na poskytnutie krátkeho zhrnutia dlhého textu. 

Previous post
Next post