DIGITÁLNI RODIČIA

„That Ho Over There” skratka sa často používa ako hanlivé označenie niekoho promiskuitného

Previous post
Next post