DIGITÁLNI RODIČIA

označuje počet po sebe idúcich dní, kedy ste vykonali tú istú činnosť (napríklad absolvovanie lekcie angličtiny v aplikácii Duolingo).

Previous post
Next post