DIGITÁLNI RODIČIA

je metóda kreslených poznámok pomocou ilustrácií, ikoniek, symbolov, šípok alebo jednoduchých obrázkov a textov.

Previous post
Next post