DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz, ktorý kombinuje slová “situation” (situácia) a “relationship” (vzťah). Označuje neformálny vzťah medzi dvoma ľuďmi, ktorý je niekde medzi priateľstvom a romantickým vzťahom.

Previous post
Next post