DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz pre človeka, ktorý sa snaží až veľmi zapáčiť inej osobe, zvyčajne ide o osobu, ktorá mu neopätuje rovnaké city.

Previous post
Next post