DIGITÁLNI RODIČIA

je výraz, ktorý sa používa na opis pohľadu alebo výrazu tváre, keď niekto obracia svoje oči alebo hľadí z boku. Tento výraz sa často používa na vyjadrenie nedôvery.

Previous post
Next post