DIGITÁLNI RODIČIA

výraz, ktorý sa často používa na vyjadrenie dojmu, keď niečo pôsobí veľmi silno, úžasne, impozantne alebo nečakane. Často sa používa v písanej forme.

Previous post
Next post