DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz, ktorý sa používa na opis niekoho, kto prejavuje negatívnu a urazenú reakciu na nejakú udalosť alebo situáciu.

Previous post
Next post