DIGITÁLNI RODIČIA

skratka pre “Odpočívaj v pokoji”. Používa sa na vyjadrenie sústrasti alebo úcty k niekomu, kto zomrel.

Previous post
Next post