DIGITÁLNI RODIČIA

je, keď zamestnanci vynaložia len minimálne množstvo úsilia, aby si udržali prácu, ale nerobia nič navyše pre svojho zamestnávateľa.

Previous post
Next post