DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „Point Of View” ­– táto skratka znamená v preklade uhol pohľadu. Ide o videá, ktoré sú natočené z perspektívy osoby (z uhlu pohľadu osoby), ktorá ho vytvára. To prináša divákom pocit, že sú prítomní v danom okamihu a prežívajú udalosti spolu s autorom videa.

Previous post
Next post