DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz, ktorý vychádza z výrazu “period” a slúži na zdôraznenie a zosilnenie stanoviska alebo vyhlásenia. Je to forma zosilneného “period“, ktorá dodáva väčšiu váhu alebo dôraz k vyjadreniu.

Previous post
Next post