DIGITÁLNI RODIČIA

Skratka pre „dobre” označujúca súhlas alebo prijatie

Previous post
Next post