DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz, ktorý sa používa na označenie situácie, miesta alebo veci, ktorá je nevhodná, zakázaná, neuskutočniteľná alebo neúspešná. Keď niečo označíme ako “no go”, naznačuje to, že nie je vhodné pokračovať, plánovať alebo vykonávať danú činnosť.

Previous post
Next post