DIGITÁLNI RODIČIA

je slangový výraz, ktorý sa používa na vyjadrenie pravdivosti, úprimnosti alebo vážnosti vyhlásenia. V preklade by sa dal porovnať s výrazom “bez klamstva” alebo “bez žartov”.

Previous post
Next post