DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „Non-fungible token” – nezameniteľný token – ide o modernú formu predaja umeleckých diel (vo forme obrázku, zvuku, videa alebo iného počítačového súboru), ktoré si môžete kúpiť, a tým získate výhradné právo byť k danému dielu priradený. Tieto diela, ale existujú len v digitálnej podobe.

Previous post
Next post