DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz, ktorý sa používa na opis niečoho, čo je vykonávané, cítené alebo prejavované tichšie, menej výrazne alebo bez veľkej pozornosti. Používa sa na vyjadrenie neočakávaného dostavenia sa pocitu 

Previous post
Next post