DIGITÁLNI RODIČIA

z angl. Laughing My Ass Off Skratka pre “Smejem sa až do roztrhania.” Používa sa na vyjadrenie veľkej zábavy.

Previous post
Next post