DIGITÁLNI RODIČIA

je to hypertextový odkaz (URL), prepojenie, adresa na internetovú stránku.

Previous post
Next post