DIGITÁLNI RODIČIA

výraz používaný generáciou Z na opis situácie, ktorá „dáva“ istú atmosféru, často v ironickom alebo prehnane dramatickom kontexte.

Previous post
Next post