DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „In Real Lifeznamená to v skutočnom živote. Používa sa na rozlíšenie medzi skutočnými interakciami a udalosťami, ktoré sa odohrávajú osobne a nie prostredníctvom internetu alebo virtuálneho prostredia.

Previous post
Next post