DIGITÁLNI RODIČIA

Z ang. „Isn’t it ?” & „nie je?” Skratka sa používa na hľadanie dohody alebo potvrdenia

Previous post
Next post