DIGITÁLNI RODIČIA

„vplyvný používateľ“ internetu, ktorý dokáže s využitím obsahu, ktorý vytvára, svojich väzieb a veľkosti svojho publika ovplyvniť správanie ďalších užívateľov na internete.

Previous post
Next post