DIGITÁLNI RODIČIA

je skratka z anglického výrazu “I don’t know“, čo v preklade znamená “neviem”. Je to bežne používaná skratka v textových správach a online komunikácii na vyjadrenie nevedomosti alebo neznalosti voči niečomu.

Previous post
Next post