DIGITÁLNI RODIČIA

je skratka z anglického výrazu “I don’t care“, čo v preklade znamená “nestarám sa, je mi to jedno”.

Previous post
Next post