DIGITÁLNI RODIČIA

výraz sa používa na opis niečoho, čo je odporné alebo nepríjemné.

Previous post
Next post