DIGITÁLNI RODIČIA

odkaz na nejakú inú časť v texte, je ním možné prechádzať medzi jednotlivými miestami jedného dokumentu alebo rôznych dokumentov.

Previous post
Next post