DIGITÁLNI RODIČIA

používa sa na zdôraznenie pocitov k niekomu, alebo niečomu a na vyjadrenie presvedčenia

Previous post
Next post