DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „Greatest Of All Time“, ide o slangový výraz pre označenie človeka, ktorý je najlepší všetkých čias. Skratku nahrádza aj emotion kozy – 🐐, keďže koza sa po anglicky povie goat.

Previous post
Next post