DIGITÁLNI RODIČIA

skratkou GIF označujeme hýbajúce sa obrázky alebo animované obrázky. GIFy sa začali masovo posielať v chatoch a využívať v príbehoch na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram.

Previous post
Next post