DIGITÁLNI RODIČIA

výraz, ktorý sa používa na vyjadrenie vážnosti, autenticity alebo vášne voči niečomu. Keď niekto hovorí “for real” alebo “fr“, znamená to, že hovorí úprimne, bez falošnosti.

Previous post
Next post