DIGITÁLNI RODIČIA

z ang. „Fear Of Missing Out” – strach zo zmeškania alebo strach, že vám niečo dôležité unikne, nebudete niečo hneď vidieť, počuť a podobne. Prípadne že rýchlo nezareagujete na nejakú informáciu. Ide o druh úzkosti spôsobený pocitom, že vám uniká dôležitá a zaujíma príležitosť, ktorú ale zažívajú druhí ľudia.

Previous post
Next post