DIGITÁLNI RODIČIA

je bezpečnostný prvok, ktorý slúži na ochranu počítačových sietí pred neoprávneným prístupom z internetu alebo iných sietí.

Previous post
Next post