DIGITÁLNI RODIČIA

výraz, ktorým sa vyjadruje skúsenosť alebo emócie spojené s určitou situáciou, činnosťou alebo udalosťou. “Feelovať” sa často používa na vyjadrenie intenzívneho vnímania, prežívania alebo zaujatia z niečoho.

Previous post
Next post