DIGITÁLNI RODIČIA

fráza, ktorá sa používa na opis správania, ktoré je nad rámec nášho očakávania, často v zmysle zbytočnej dramatickosti.

Previous post
Next post