DIGITÁLNI RODIČIA

je internetový obsah, ku ktorému sa pomocou bežných vyhľadávačov nedostanete, lebo je súčasťou deep webu. Vo väčšine prípadov sa obsah na dark webe spája s nelegálnou činnosťou. 

Previous post
Next post