DIGITÁLNI RODIČIA

skladá sa zo slov copy (reklamný text) a writing (písanie). Ide o tvorbu reklamných textov, ktoré majú motivovať potenciálnych i súčasných zákazníkov k nákupu produktu či služby, alebo posilniť pozitívne vnímanie značky.

Previous post
Next post