DIGITÁLNI RODIČIA

virtuálna technológia, ktorá prináša pohodlný a rýchly prístup k dátam bez nutnosti vlastniť potrebný hardvér. Je to priestor na internete, kde môžete ukladať všetky druhy informácií vrátane fotografií, hudby, dokumentov a videí… Výhodou je, že sa môžete kedykoľvek a z hocikade dostať k svojim dátam. Jedinou podmienkou je pripojenie k internetu. 

Previous post
Next post