DIGITÁLNI RODIČIA

výzva. Napr. na TikToku sú takto označené videá, ktoré pobádajú ďalších k tomu, aby sa zapojili do danej aktivity. Môže ísť o naučenie sa tanečných krokov, alebo zvládnutie nejakej situácie, ako je napr. obliatie ľadovou vodou, zjedenie hmyzu, oholenie vlasov, … 

Previous post
Next post