DIGITÁLNI RODIČIA

ide o počítačovú animáciu,  teda počítačom generovanú grafiku a efekty vo filmoch, televíznych programoch a iných médiách. 

Previous post
Next post