DIGITÁLNI RODIČIA

slangový výraz, ktorý sa používa na vyjadrenie, že niečo je nepravdivé, klamstvo alebo nepríjemná situácia. 

Previous post
Next post